CITYHUS
med fokus på Örnsköldsvik

Ö-viks Cityhus AB är en av de mindre fastighetförvaltarna på marknaden. Innehavet består främst av ett 50-tal lägenheter, ett 10-tal lokaler och bilplatser i centrala Örnsköldsvik.
Vår ambition är att erbjuda prisvärda lägenheter och lokaler i centrala lägen. För att uppnå målen så använder vi oss av en minimal administration och en mycket kostandseffektiv förvaltning.

Hyreslediga objekt presenteras under rubriken Hyresledigt.