Information
för boende
Ordning
För att alla som bor i fastigheten ska trivas måste alla ta hänsyn till varandra.
Tänk på att:
- att inte gå med hårda skor inne i lägenheten eller smälla med dörren i trapphuset
- att inte spela stereo eller TV så högt att det stör Dina grannar (gäller dygnet runt)
- att inte spola stora mängder vatten sent på kvällen
- att lämna tvättstugan i samma skick som Du själv vill finna den i
Om du Du ska ha fest i Din lägenhet är det bra om Du meddelar Dina grannar i förväg.

Störningar
Som hyresgäst i ett flerfamiljshus måste man acceptera ljud som hör till ett normalt liv. Om störningarna är onormala ska Du alltid kontakta oss.

TV
TV med publicservicekanaler ingår i hyran. Önskas utökat utbud är TV-uttagen förberedda för digitalmottagare avsedda för markbundna sändningar, t.ex Boxer.
Sådant abbonemang och utrustning tecknas av hyresgästen själv med leverantör, t.ex Boxer.

Internet
I varje lägenhet finns anslutning till Stadsnätet och internet. Tecknande av nätabonnemang för Stadsnätet och görs via Övik Energi.

El
Alla lägenheter har var sitt abonnemang och elmätare. Elnätet ägs av Övik Energi.

Brandvarnare
Alla lägenheter utrustas med optiska brandvarnare av modellen Garvan MTS-166. Användarinstruktion för underhåll, test och batteribyte finns här. Hyresgäst ansvarar för batteribyten.

Parkeringsregler
På gårdsplanen gäller enligt vägskylt vid infart förhyrd parkering på markerade platser.
Om besöksparkering finns så är dessa platser markerade och maxtiden är 8 timmar.
Kundparkering upplåtes till parkering endast under butikens öppettider.
Parkering på kommunala gator i centrala delarna av staden gäller datumzonsparkering, förutom på huvudled där man inte får parkera. I stadskärnan är gatuparkeringarna avgiftsbelagda.

Bilplats & motorvärmare
De flesta bilplatser är försedda med motorvärmaruttag. Effektuttaget är avsett till maximalt 1400W. Det finns två olika varianter av tidur och instruktioner till dessa hittar du här: Garo AE och Garo AEL.

Hyresbetalning
Hyran ska betalas en månad i förskott. Hyresbetalningen ska vara oss till handa den sista månaden innan. Påminnelseavgiften är 45kr. Hyresavier skickas normalt ut varje kvartal för 3 månader i taget.

Uppsägning och avflyttning
Hyreskontrakt för bostäder och bilplatser har 3 månaders uppsägningstid.
Uppsägningen skall vara skriftlig.
I god tid innan avflyttningsdagen bokas tid för besiktning med hyresvärden. Vid besiktningen kontrolleras städning, eventuella skador samt att alla utrymmen är tömda. Efter godkänd besiktning återlämnas samtliga utkvitterade nycklar till oss.
Här finns en checklista med sådant som ofta förbises.